Dohoda na pomoci s nájmami pre obchody a reštaurácie

Koalícia sa dohodla na pomoci s nájmami pre obchody a reštaurácie. Štát preplatí toľko percent nájmu, koľko zľaví z nájmu prenajímateľ. Zvyšnú sumu zaplatí nájomca do štyroch rokov. Vláda dúfa, že obchody sa s nájomcami dohodnú na modeli 50:50, t.j. obchody nebudú platiť nič.

(N.sk)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.