Moody's zmenila výhľad ratingu bankového sektora z pozitívneho na negatívny

Ratingová agentúra Moody's zmenila výhľad ratingu slovenského bankového sektora z pozitívneho na negatívny (pre ďalšie štyri európske krajiny ho zmenila zo stabilného na negatívny). Pandémia spôsobí ekonomický pokles v prvom polroku t.r. Objem nesplácaných úverov vzrastie a zvýšená tvorba opravných položiek zredukuje zisky bánk. Agentúra zdôrazňuje, že slovenský bankový sektor má dostatok likvidity a značný kapitálový vankúš. Vysoká úroveň dlhu domácností ale môže zhoršiť dopady pandémie.

(hnonline.sk)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.