Nová vláda bude musieť šetriť

Nová vláda bude musieť šetriť, keďže Slovensku hrozí v tomto roku deficit verejných financií 2,4% HDP namiesto plánovaných 0,5%, tvrdí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. K rozpočtovým rizikám, ako sú slabý výber daní, nižšie než plánované dividendy, vyššie výdavky na zdravotníctvo a vysoké dlhy samospráv, pribudol 13. dôchodok.

(sme.sk)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.