Gymnáziá už toľko nelákajú

Podiel absolventov základných škôl, ktorí sa hlásia na gymnáziá, stúpol z 5% v roku 1990 na 30% v roku 2017. V rokoch 2018-19 už ale mierne klesol na 29%. Otočenie trendu teší výrobné závody, ktoré čelia nedostatku uchádzačov o menej kvalifikované pozície. Čiastočne ide o dôsledok štátnej podpory duálneho vzdelávania, pri ktorej študenti trávia časť štúdia priamo vo firmách. Analytici ale upozorňujú na riziká úzkej špecializácie v skorom veku a preferujú prípravu ľudí pre náročnejšie profesie s vyššou pridanou hodnotou.

(etrend.sk)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.