Vláda ignorovala potrebu reforiem a Slovensko prestalo dobiehať západ

Slovensko nevyužíva dobré časy hospodárskeho rastu na štrukturálne reformy a na zníženie deficitu verejných financií a zaostáva v oblastiach kľúčových pre budúci rast, tvrdí pravidelná správa Európskej komisie. Krajina má stabilný hospodársky rast a nízku nezamestnanosť, ale vlani malo až 18 krajín EÚ lepšie výsledky štátneho rozpočtu. Problémom je aj vysoké zdanenie práce, slabý výber DPH, starnutie obyvateľstva a rýchly rast dlhov. Výsledkom absencie reforiem je, že od roku 2012 sa Slovensko prestalo približovať výkonnosťou ekonomiky európskemu priemeru. Model založený na nízkych mzdách a zahraničných investoroch prestal fungovať. EK preto vyzvalo na zlepšenie kvality verejnej správy, vzdelávania, podporu vedy, výskumu a inovácií, a tiež vyrovnávaniu regionálnych rozdielov.

(sme.sk)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.