top of page

Prvá aukcia na obnoviteľné zdroje energie

Ministerstvo hospodárstva (MH) spustilo prvú aukciu na 30 MW výkonu na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov. MH v aukcii ponúka cenu garantovanú na 15 rokov investorom požadujúcim najnižšiu podporu. Investori môžu podávať ponuky do 30. apríla. Maximálna cena elektriny, ktorú MH bude akceptovať, je 84,98 €/MWh pre slnečnú a veternú energiu a 106,80 € pre ostatné druhy obnoviteľných zdrojov energie.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page