Dlhopisové fondy v druhom penzijnom pilieri čelia problému záporných úrokov

Dlhopisové fondy v druhom penzijnom pilieri čelia problému záporných úrokov. Legislatíva ich núti investovať veľmi konzervatívne a nemôžu tak kupovať rizikové dlhopisy s kladným výnosom. Zároveň však zo zákona musia vykázať kladné zhodnotenie a prípadné záporné výnosy musia klientom kompenzovať z vlastných peňazí. Zatiaľ fondy vykazujú kladné zhodnotenie, v dlhodobom horizonte sa však stratám ťažko vyhnú.

Dlhopisové fondy v treťom dôchodkovom pilieri, ako aj vo fondoch kolektívneho investovania, na situáciu reagujú kúpou rizikových dlhopisov, s ratingom na spodnej hranici investičného pásma, či úplne bez ratingu. Na znižovanie kvality ich portfólia upozorňuje aj centrálna banka NBS.

(etrend.sk)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.