top of page

NCZI vykazuje nesprávne údaje o spotrebe liekov

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vykazuje nesprávne údaje o spotrebe liekov, upozornila Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu. Štát sa potom v liekovej politike rozhoduje na základe nesprávnych dát. Zdravotné poisťovne nehlásia NCZI reálne úhrady za lieky, ale oficiálne ceny. Farmaceutické firmy pritom často poisťovniam poskytujú zľavy. Lieky predané cez nemocničné lekárne sú často zarátané dvakrát. Analýza 280 najpoužívanejších liekov ukázala nezrovnalosti za 80 mil. €.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page