top of page

Ján Sabol odložil investíciu za 180 mil. €

Firma Enviral (Ján Sabol) odložila investíciu 180 mil. € do technológií na výrobu biopalív zo slamy. V súčasnosti biopalivá vyrába z plodín, ktoré sa využívajú aj na výrobu potravín. Dôvodom je predraženie pôvodne plánovaných investičných nákladov až na 250 mil. € a neistota ohľadom legislatívy, ktorá núti krajiny EÚ pridávať do palív biozložky. V SR dnes biozložky tvoria 7% objemu nafty a 9% benzínu. Sabol v Leopoldove a v ďalších závodoch v Česku a Maďarsku produkuje 215.000 m3 bioetanolu a 305.000 ton bionafty ročne.

Sabol už skôr odložil na neurčito aj 400 mil. € investíciu do biopalív v Brazílii.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page