Eurostat revidoval údaje a zvýšil zaostávanie Slovenska

HDP na osobu na Slovensku vlani činilo 73% priemeru EÚ, ukazujú revidované dáta Eurostatu. Pred revíziou údajov o kúpnej sile pritom bol slovenský podiel až 78%. Aktuálne osobná spotreba (AOS), ukazovateľ materiálneho bohatstva domácností, tiež činila 73%. Revízia tak zvýšila zaostávanie Slovenska za krajinami západnej Európy.

(Eurostat)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.