top of page

Štát skúšal zlepšiť daňovú disciplínu živnostníkov

Štát neúspešne testoval, či dokáže jednoduchou zmenou zlepšiť disciplínu živnostníkov pri platení daní. Behaviorálna jednotka na Úrade podpredsedu vlády zrealizovala experiment na živnostníkoch, ktorí si o tri mesiace odložili daňové priznanie. Polovici z nich poslala notifikáciu s prehľadným návodom na podanie priznania a druhej polovici nie. Živnostníci s prívetivou pripomienkou platili dane lepšie, ale rozdiel nebol štatisticky významný. Experimenty budú pokračovať.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page