top of page

Provident odpúšťa staré dlhy

Britský poskytovateľ spotrebných úverov Provident opustil slovenský trh začiatkom roka 2016 pre uzákonenie stropu na úroky, ktoré môže účtovať. Jeho pohľadávky prevzala poľská spoločnosť Kruk, ktorá teraz klientom dlžnú sumu, spolu 50 mil. €, odpúšťa. Dôvodom sú informácie od centrálnej banky NBS, že niektoré úvery Providentu boli poskytnuté v rozpore so zákonmi. NBS vlani udelil Providentu pokutu 90.000 € za viaceré pochybenia, napr. skryté poplatky. Kruk neuviedol, s akým diskontom pohľadávky od Providentu odkúpil a aká bude jeho strata.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page