top of page

Centrá podnikových služieb už zastavili expanziu

Centrá podnikových služieb vlani zvýšili počet zamestnancov iba o 1% na 37.000 a mzdy o 3% na 1.830 €, ukazujú dáta Business Service Center Forum. Na najbližšie tri roky plánujú 5-10% rast miezd. Odvetvie je tak po automobilovom a elektrotechnickom tretie najväčšie na Slovensku. Expanzia centier už skončila a na jej opätovné naštartovanie je potrebný flexibilnejší Zákonník práce. Rozvoju bránia aj rast miezd, nedostatok pracovnej sily a zložité zamestnávanie cudzincov. Žiadne z centier neplánuje opustiť Slovensko a mnohé majú naopak rastové plány.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page