top of page

Ján Sabol už nechce kúpiť poštového operátora Cromwell

Protimonopolný úrad už neposudzuje kúpu poštového operátora Cromwell (Peter Sucharda) jeho menším konkurentom Tatra Billing (Ján Sabol) a investorom PMK Invest (Štefan Petergáč, Jozef Mokrý a Peter Kotuliak). Kúpa bola ohlásená vlani, ale firmy od nej z nezverejnených dôvodov odstúpili. Akvizícia by oslabila konkurenciu na trhu s tlačou, obálkovaním a zasielaním papierových výpisov, faktúr, či reklamných letákov.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page