top of page

Slabá konkurencieschopnosť Slovenska

V najnovšej Svetovej ročenke konkurencieschopnosti vydávanej švajčiarskym Inštitútom pre rozvoj manažmentu sa Slovensko umiestnilo až na 53. mieste zo 63 posudzovaných krajín. Medziročne ide o zlepšenie o dve miesta. Na čele sú Singapur, Hongkong a USA. Najlepšie sa z krajín V4 umiestnila Česká republika (33.), nasledovali Poľsko (38.) a Maďarsko (47.). Ešte v rokoch 2007-09 bolo Slovensko na 30. mieste.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page