top of page

Výrazné demografické zmeny na Slovensku

Ratingová agentúra Moody’s varuje pred dôsledkami výrazných demografických zmien na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Poľsku. Celková populácia krajín V4 do roku 2040 klesne o 2,5 mil. na 61 mil. a počet ľudí v produktívnom veku sa zníži o 5 mil. Starnutie populácie ovplyvňuje hospodársky rast, verejné financie a zdravotný a dôchodkový systém. Slovensko aj Česko sú na tieto zmeny relatívne dobre pripravené a ich potenciálny ekonomický rast bude stále vysoko nad priemerom EÚ. Starnúca populácia zníži zisky bankového sektora (nižší dopt po úveroch) a dopady na korporátny sektor budú zmiešané.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page