top of page

Príliš jednoduchý osobný bankrot

Podobne ako vlani, aj tento rok vyhlasuje osobný bankrot vyše tisíc Slovákov mesačne. Podľa odhadov bankárov a inkasných spoločností sa tretina až polovica z nich mohla bankrotu vyhnúť, lebo predtým aspoň čiastočne svoje dlhy splácali. Pribúdajú prípady, keď sa ľudia najprv čo najviac zadlžia a potom požiadajú o bankrot. Súdy ale zatiaľ iba v piatich prípadoch rozhodli o tom, že sa dlžníci snažili zbaviť svojich dlhov podvodne. Takmer všetky konkurzy končia pre nemajetnosť dlžníkov, ktorí tak nezaplatia veriteľom takmer nič. Veritelia môžu bankrot napadnúť na súde do šiestich rokov. Ministerstvo spravodlivosti zatiaľ neplánuje napriek tlaku bánk bankrotovú legislatívu novelizovať.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page