top of page

Slovenským bankám budú klesať zisky

Slovenské banky dlhodobo patria medzi najziskovejšie v Európe, podľa centrálnej banky NBS ale ich ziskovosť v najbližších rokoch bude klesať smerom k priemeru EÚ. Dôvodom je nasycovanie trhu hypoték a demografia (úbytok mladých ľudí a starnutie populácie znižuje dopyt po úveroch). Slovenské banky mali vlani návratnosť aktív (ROA) 11%, maďarské 18% a české 14,6%. Priemer v Európe bol iba 6,5%, pričom v USA to bolo až 12%. Európske banky tak nielen nezarábajú svojim vlastníkom, ale netvoria dostatok kapitálu, aby boli chránené v čase ďalšej krízy. Tiež nemajú dostatok financií na investície do zvyšovania efektívnosti.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page