top of page

VÚB banka predala 5-ročné dlhopisy za 500 mil. € s výnosom 0,25%

VÚB banka predala 5-ročné dlhopisy za 500 mil. € s výnosom 0,25% na financovanie poskytovania hypoték. Ide o doteraz najväčšiu emisiu krytých dlhopisov na Slovensku. Dopyt dosiahol 2,5 mld € a investori boli z celej Európy. S emisiou pomáhalo konzorciom bánk Commerzbank, Deutsche Bank, Erste Bank, LBBV a Imi Bank. VÚB mala koncom septembra 2018 (najnovší zverejnený údaj) vydané kryté dlhopisy za 2,3 mld €.

SLSP vlani vydala 7-ročné dlhopisy za 250 mil. € s kupónom 0,625%. Vlani prvýkrát presiahol objem úverov v slovenských bankách objem vkladov.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page