top of page

U.S. Steel Košice poprel správy o plánovanom prepúšťaní

Oceliareň U.S. Steel Košice poprela správy o plánovanom prepúšťaní. Po rekordnom vlaňajšku (výroba 5 mil. ton ocele a prevádzkový zisk EBITDA 359 mil. USD) firma v prvom štvrťroku t.r. obmedzila výrobu, pre vyššie ceny vstupov a nepriaznivý vplyv výmenného kurzu eura. Celý U.S. Steel plánuje znižovať náklady o 5% ročne najbližšie tri roky, pre košickú oceliareň to znamená prepúšťanie 650 ľudí ročne (spolu zamestnáva 12.000 ľudí). Podľa firmy je ale o konkrétnych opatreniach predčasné hovoriť.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page