top of page

Slovensko už nedobieha životnú úroveň západnej Európy

Osobná spotreba, ukazovateľ bohatstva domácností, bola vlani na Slovensku na úrovni 76% priemeru EÚ, ukazujú údaje Eurostatu. Podobne aj slovenské HDP bolo na úrovni 76% priemeru únie. V roku 2014 už bolo 77%, ale odvtedy sa približovanie Slovenska životnej úrovni západnej Európy zastavilo.

Osobná spotreba a HDP na osobu prepočítané podľa parity kúpnej sily, ako podiel na priemere EÚ v roku 2017:

spotreba HDP

Rakúsko 117% 127%

ČR 82% 89%

Slovensko 76% 76%

Poľsko 76% 70%

Maďarsko 62% 68%

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page