Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.

Slovensko už nedobieha životnú úroveň západnej Európy

14.12.2018

Osobná spotreba, ukazovateľ bohatstva domácností, bola vlani na Slovensku na úrovni 76% priemeru EÚ, ukazujú údaje Eurostatu. Podobne aj slovenské HDP bolo na úrovni 76% priemeru únie. V roku 2014 už bolo 77%, ale odvtedy sa približovanie Slovenska životnej úrovni západnej Európy zastavilo.

Osobná spotreba a HDP na osobu prepočítané podľa parity kúpnej sily, ako podiel na priemere EÚ v roku 2017:

                            spotreba    HDP

Rakúsko               117%        127%

ČR                          82%          89%

Slovensko            76%           76%

Poľsko                  76%           70%

Maďarsko            62%           68%

 

(pravda.sk)

Please reload

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

Slovak mobile phone operators have higher prices and profits

26.02.2020

The prices of Slovak subsidiaries of mobile phone operators Deutsche Telekom and Orange are considerably higher than their prices in neighboring count...

Opposition leaders are wealthy former businessmen

26.02.2020

All opposition leaders that are set to form a future ruling coalition are wealthy former businessmen and their companies have not made any business wi...

Lídri opozície bohatí bývalí biznismeni

26.02.2020

Všetci lídri opozície, ktorá má šancu vytvoriť budúcu koaličnú vládu, sú bohatí bývalí biznismeni a ich firmy nezarábali na biznise so štátom. Igor Ma...

1/5
Please reload