top of page

U.S. Steel Košice nemusí platiť 50 mil. €

Krajský súd v Košiciach rozhodol, že zmluva medzi U.S. Steel Košice a americkou poradenskou firmou Adam & Co. je neplatná a oceliarne jej nemusia platiť 50 mil. €. V minulosti súdy na základe žaloby Adam & Co. zablokovali pozemky v areáli U. S. Steel Košice. Poradenská firma sa môže proti rozsudku odvolať. Tvrdí, že oceliarne v 90. rokoch neoprávnene používali jej know-how.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page