top of page

Farmári si za problémy môžu sami

Slovenskí farmári majú zúfalo nízku produktivitu a nie sú za tým nízke dotácie. Venujú sa najmä pestovaniu jednoduchých plodín (obilie a repka) a rezignovali na živočíšnu výrobu a pestovanie iných plodín, ovocia, či zeleniny. V roku 2016 slovenský farmár pri priemernej dotácii 255 €/ha dosiahol pridanú hodnotu 314 €/ha. V EÚ bola priemerná dotácia 301 € a pridaná hodnota 928 €. Horšie ako Slovensko sú v pridanej hodnote iba pobaltské krajiny. Aj farmári z Poľska a Maďarska majú dvojnásobnú pridanú hodnotu ako Slováci, hoci dotácie majú iba mierne vyššie. Hektár pšenice prinesie ročné tržby 1.000 €, hektár skleníkov na paradajky 0,5 mil. €. Na Slovensku chýbajú aj bitúnky na porážanie zvierat, konzervárne a mraziarne. Výsledkom je aj nízka zamestnanosť v sektore. Ročné dotácie na slovenského farmára sú tak 85.000 €, priemer EÚ je 40.000 €.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page