top of page

Štátny rozpočet budúci rok s deficitom iba 0,1% HDP

Ministerstvo financií predložilo návrh štátneho rozpočtu na rok 2019. Deficit verejných financií má klesnúť na 0,1% HDP, v roku 2020 už má byť nulový. Tento rok sa očakáva schodok 0,6%, pričom pôvodný plán bol 0,8%. Verejný dlh by mal budúci rok klesnúť na 47,3% HDP, pod hranicu sankcií zo Zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Za znižovaním schodku sú najmä oveľa vyššie než plánované daňové príjmy.

Rozpočet počíta s 10% rastom platov vo verejnej správe a ešte vyšším rastom miezd zdravotných sestier a učiteľov. Počíta aj so zavedením osobitného odvodu pre obchodné reťazce. Spolu 400 mil. € pôjde na rôzne vládne opatrenia ako bezplatné stravovanie na školách, rekreačné šeky, Vianočné dôchodky, dvojnásobný daňový bonus na dieťa, či nižšiu sadzbu DPH na ubytovanie.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page