top of page

Vláda prijala sériu daňových zákonov

Vláda včera prijala sériu daňových zákonov. Nový Zákon o Finančnej správe zvýši platy daňovým úradníkom o 15 mil. € v roku 2019, zavedie nové elektronické služby a zvýši počet daňových kontrol. (sme.sk) Schválená novela Zákona o DPH ruší povinnosť skladania zábezpeky pri registrácii rizikových platiteľov DPH a zjednodušuje proces vrátenia DPH turistom. (teraz.sk) Od júla 2019 sa všetky registračné pokladne budú musieť online napojiť na Finančnú správu. Má to znížiť daňové úniky. (sme.sk) Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia má za cieľ zamedziť dvojitému zdaneniu firiem a uľahčiť riešenie sporov v tejto oblasti.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page