top of page

Medzi vlastníkmi 4ky je Hauck & Aufhäuser a Wood & Company

Vo vlastníckej štruktúre malého mobilného operátora 4ka je nemecká privátna banka Hauck & Aufhäuser. V čí prospech podiel spravuje, nie je známe, pretože výška akcionárskeho podielu je pod hranicou toho, čo treba skúmať podľa zákona o partneroch verejného sektora. Vo vlastníckej štruktúre 4ky je aj investičná skupina Wood & Company, opäť nie je známa výška podielu. Naopak žiadny vlastnícky podiel nemá čínska ZTE, ktorá 4ke dodala sieťové technológie, zistil novinár Adam Valček. (Valček) Podľa skorších informácií má 30% v 4ke český investičný fond Avant. Materská spoločnosť 4ky, Swan, je v procese zlúčenia s operátorom Benestra (Sandberg Capital Martina Fedora).

(Valček)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page