top of page

Štátny SPP deformuje trh vysokými stratami

Štátom vlastnený dodávateľ energií SPP deformuje trh vysokými stratami, tie navyše zhoršujú výsledok hospodárenia verejnej správy. Vlani vykázal v segmente dodávok energií stratu 41 mil. €, hoci vďaka dividendám od prevádzkovateľov plynovodu eustream a distribučnej sústavy SPP-distribúcia bol celkovým výsledkom čistý zisk 319 mil. €. Zvyšné desiatky dodávateľov energií si také vysoké straty nemôžu dovoliť, skrachovali by. Samotný SPP vysvetľuje stratu tým, že garantuje bezpečnosť dodávok pre celý trh uskladňovaním plynu v oveľa väčšom objeme, ako sám potrebuje.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page