top of page

Povinné rekreačné poukážky

Koaličná strana SNS chce presadiť, aby bolo poskytovanie rekreačných poukážok v hodnote 0-500 € povinné pre firmy s viac ako 50 zamestnancami. Firmy budú musieť poukážky poskytnúť zamestnancom, ktorí u nich pracujú aspoň rok a o príspevok požiadajú. Výšku poukážky stanovia firmy, tie uhradia 55% a zamestnanci zvyšok. Poukážky budú určené na prenocovanie v domácom hoteli najmenej na dve noci. Príspevky firiem aj zamestnancov budú oslobodené od daní a odvodov. SNS tiež navrhuje zníženie DPH na ubytovacie služby z 20% na 10%.

Šéf SNS Andrej Danko odhaduje, že poukážky využije 60% zamestnancov. Iný nápad SNS, 13. a 14. platy oslobodené od daní a odvodov, nevyužila takmer žiadna firma.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page