top of page

Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré najviac zlepšili podnikateľské prostredie

Slovensko patrí medzi TOP5 krajín EÚ, ktoré v posledných 14 rokoch najviac zlepšili podnikateľské prostredie, tvrdí správa Svetovej banky Doing Business in the EU 2018. Zameriava sa na jednoduchosť podnikania v 25 mestách piatich krajín vrátane Slovenska. Registrácia nehnuteľností či vymáhanie zmlúv je u nás lepšie ako je priemer únie. Naopak veľký priestor na zlepšenie vidí správa v sprístupnení elektrickej siete a zjednodušení procesu stavebných povolení.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page