top of page

GDPR vstupuje v platnosť

Dnes vstupuje do platnosti aj na Slovensku nová smernica GDPR, ktorá poskytuje vyššiu ochranu osobných údajov. Firmy musia získať súhlas na opakované zasielanie svojich ponúk mailom (napr. divadlo pre zasielanie informácií o nových predstaveniach) a musia informovať, aké osobné údaje zbierajú. Neaktuálne údaje, napr. o bývalých zamestnancoch či klientoch, musia firmy mazať. Firmy musia osobné údaje dobre chrániť a ak ich niekto ukradne, musí to firma do 72 hodín nahlásiť Úradu na ochranu osobných údajov. Pokuty za porušenie GDPR môžu dosiahnuť 20 mil. €, alebo 4% ročného obratu.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page