top of page

Postupné zmeny na úverovom trhu

Sprísnenie úverových štandardov od júla t.r. má podľa centrálnej banky NBS spomaliť rast úverového trhu z 12% v prvom štvrťroku t.r. na 10%. Zmena tak bude mierna a dostupnosť úverov sa nezmení zásadne. NBS chce dosiahnuť, aby banky neposkytovali úvery ľuďom s dlhom nad 8-násobok ročného príjmu. Aj z tohto pravidla budú výnimky. Niektoré banky už v súčasnosti majú zrejme prísnejšie kritériá úverovania. Predchádzajúce opatrenia NBS zatiaľ nespomalili rast úverového trhu (bez započítania refinancovania).

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page