top of page

Na sociálne opatrenia pôjde 0,9% HDP

Schodok verejných financií budúci rok dosiahne 0,3% HDP namiesto pôvodne plánovaných 0,1%, uvádza Program stability, ktorý včera schválila vláda. Na roky 2020-21 vláda očakáva nulové schodky. Za navýšením deficitu je 600 mil. € sociálny balík, ktorý vláda predstaví čoskoro. Bez neho by budúci rok rozpočet dosiahol prebytok 0,6% HDP, pre zvyšujúce sa daňové príjmy. Verejný dlh by mal podľa programu klesnúť z vlaňajších 50,9% HDP na 43,3% v roku 2021. Navýšenie vládnych výdavkov by malo budúci rok zrýchliť ekonomický rast o 0,5 bodu na 4,5%.

(Pravda/1)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page