top of page

Fiľo zlepšuje výsledky papiera

Výrobca papierovej hygieny SHP Group (Milan Fiľo) vlani navýšil tržby zo 113 na 206 mil. €. Bola za tým najmä akvizícia slovinských papierní Paloma s ročnými tržbami 90 mil. €. Existujúce závody skupiny (v Harmanci a Slavošovciach, Celex v Bosne a Intim-Papir v Chorvátsku) zvýšili tržby o 5%. Skupina za roky 2011-16 vykázala kumulovanú stratu 8 mil. €, najmä pre stratené pozície v prémiovom segmente. SHP vyrába veľkú časť produkcie pod privátnymi značkami obchodných reťazcov, až 26% celkovej produkcie tak dodáva do Nemecka. Nové vedenie sa to snaží zmeniť a vlani už bol výsledkom 1,3 mil. € zisk. V Palome chystá investíciu za 50 mil. € do zvýšenia výrobnej kapacity o 28% na 90.000 ton ročne. V závode v Harmanci chystá 10 mil. € investíciu do zvýšenia kapacity o tretinu na 60.000 ton ročne. Tržby skupiny sa majú v roku 2020 dostať na 280 mil. €. To by znamenalo ôsmu pozíciu na trhu s hygienickým papierom v EÚ.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page