top of page

25 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Ministerstvo hospodárstva predstavilo 25 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Rušia povinnosť zamestnávateľa oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a koniec materskej a rodičovskej dovolenky, uľahčujú zamestnávanie rodinných príslušníkov, vylepšujú systém duálneho vzdelávania, zjednodušujú proces získania stavebného povolenia i posudzovania vplyvov na životné prostredie, zvýhodňujú prevod podniku na rodinných príslušníkov, zjednodušujú udeľovanie prechodných pobytov cudzincom a rušia daňovú zábezpeku pri DPH. Opatrenia majú byť schvaľované postupne.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page