top of page

Rast HDP sa zrýchlil na 3,4%

Za celý rok 2017 slovenská ekonomika rástla o 3,4%, hovorí rýchly odhad Štatistického úradu. V poslednom štvrťroku 2017 bol sezónne očistený rast 3,6%, najvyšší od začiatku roka 2016, kedy bol rast pozitívne ovplyvnený dočerpávaním eurofondov. Vlaňajšie tempo rastu bolo až 13. najrýchlejšie v EÚ. Tento rok by sa malo tempo mierne zrýchliť.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page