top of page

Nemocnice Penty nemajú záujem o štátne oddlženie

Nemocnice skupiny Penta nepožiadajú o splatenie svojich dlhov v rámci vládou schváleného programu oddlžovania. Museli by totiž súhlasiť so zriadením dozorného orgánu, ktorému by predsedal nominant Ministerstva zdravotníctva. Táto podmienka je pre Pentu neprijateľná. Nemocnice Penty by si navyše mohli uplatniť nárok iba za záväzky po lehote splatnosti, ktoré vznikli pred vstupom Penty, čo je zanedbateľná suma.

Vláda schválila na splatenie dlhov 585 mil. € a chce od prvého štvrťroka t.r. začať splácať staré dlhy štátnych aj neštátnych nemocníc.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page