top of page

Világiho potravinárskym firmám sa darí

Potravinárskym firmám Oszkára Világiho (ten má vlastné firmy a zároveň šéfuje rafinérii Slovnaft) posledné dva roky šéfuje jeho dcéra Réka. Mäsokombinát Istermeat zvýšil tržby zo 6 mil. € v roku 2015 na tohtoročných 20 mil. € a počet zamestnancov o 50 na 130. Bitúnok zvýšil tržby o 0,8 mil. € na 10 mil. € a firma investuje aj do výroby vlastných mäsových produktov. Farmy Világiho navyše investujú do vlastného chovu zvierat.

Mliekareň Euromilk za posledných päť rokov zaznamenala pokles tržieb z 23 na 13 mil. € a utrpela kumulovanú stratu 5,5 mil. €, čiastočne pre pokles cien mlieka. Aj tento rok bude výsledkom mierna strata. Zo strát sa snaží dostať investíciami do výroby finálnych produktov, napr. jogurtov a syrov.

Budúci rok Réka rozbehne aj výrobu v rodinnom vinárstve pri obci Chľaba.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page