top of page

Veľká novela Zákona o dani z príjmov

Parlament včera schválil veľkú novelu Zákona o dani z príjmov. Obsahuje opatrenia proti agresívnemu daňovému plánovaniu. Dane na Slovensku budú musieť platiť aj umelci či športovci, ktorí tu nemajú trvalý pobyt. Naďalej ale nebudú platiť dane fyzické osoby, ktoré vlastnia schránkové firmy v zahraničí. Novela definuje digitálnu platformu s cieľom, aby spoločnosti typu Uber a Airbnb platili na Slovensku daň z príjmu zo svojich slovenských aktivít. Štátna podpora hypoték pre mladých už nebude formou znižovania úrokovej sadzby, ale daňového bonusu vo výške 50% zaplatených úrokov, do 400 € ročne. Zavádza daňový bonus vo výške 50 € pre klientov slovenských kúpeľov, aj špeciálny režim odpisov pre budovy, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť. Príležitostné príjmy do 500 eur už nebudú oslobodené od dane z príjmov. Novela tiež zavádza 21% sadzbu dane z kapitálových ziskov pri odchode, keď firma opúšťa Slovensko a presúva svoj majetok do zahraničia. Upravuje pravidlá pre transferové oceňovanie. Daňovo uznateľných bude 200% nákladov na výskum a nie 125% ako doteraz.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page