top of page

Ďalšie sprísnenie podmienok na poskytovanie hypoték

Centrálna banka NBS chystá ďalšie sprísnenie podmienok na poskytovanie hypoték, rast objemu ktorých je najvyšší v eurozóne. V septembri sa objem úverov domácnostiam medziročne zvýšil o 14%. Vladimír Dvořáček, riaditeľ dohľadu nad finančným trhom NBS, uviedol, že NBS zvažuje zníženie LTV (loan-to-value), t.j. klienti by museli používať na kúpu nehnuteľností viac vlastných peňazí. V súčasnosti NBS limituje objem úverov s LTV nad 80%. NBS môže tiež požadovať od bánk viac vlastného kapitálu (zvýšiť tzv. kapitálový vankúš). NBS zároveň plánuje zaviesť limit na celkový objem dlhov, ktorý môže mať klient vzhľadom na svoje príjmy.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page