top of page

OTP Banka potrebuje nový kapitál

Maďarská banka OTP sa rozhodla zdvojnásobiť základné imanie svojej slovenskej pobočky na 177 mil. €. V OTP Banke Slovensko vlastní 99,3% akcií. Kapitálová injekcia 88,8 mil. € bola schválená akcionárom už v roku 2015 a poslúži na rozvoj obchodných aktivít a plnenie požiadaviek regulátora na vlastný kapitál. Banka tu od roku 2009 vykázala kumulovanú stratu 28,4 mil. €. Za prvé tri štvrťroky t.r. vykázala stratu 3 mil. €. OTP chcela svoju slovenskú dcéru predať už v roku 2007. Teraz hľadá možnosti akvizície, aby jej trhový podiel stúpol nad 10% zo súčasných 2%.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page