top of page

Spor o bratislavský hotel Carlton sa komplikuje

Spor o bratislavský hotel Carlton medzi Erikom Mikurčíkom na jednej strane a akcionármi firmy Eset (Rudolf Hrubý a Maroš Grund) na strane druhej sa komplikuje. Kým Okresný súd Bratislava V opakovane zakázal konať v mene hotela Hrubému s Grundom, Okresný súd Bratislava I zase Mikurčíkovi. Výsledkom je kuriózna situácia: podľa obchodného registra vlastní 92% akcií hotela Mikurčík, konateľmi sú však Grund a Hrubý. Obe strany spochybňujú vlastníctvo, resp. konateľstvo tej druhej. Právne kancelárie Relevans (Grund a Hrubý) a Futej & Partners (Mikurčík) sa o prácu nemusia báť.

Hotel kúpili všetci traja vlani, Hrubý s Grundom dodali 27 mil. € a Mikurčík mal hotel manažovať. Partnerstvo ale čoskoro skončilo v konfliktoch.

(etrend.sk)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page