top of page

Banky s 12% poklesom zisku

Komerčné banky vykázali počas prvých troch štvrťrokov t.r. čistý zisk 494 mil. €, medziročne o 12% nižší. Za poklesom sú nízke úrokové sadzby na hypotéky, pokles ziskov z obchodovania s cennými papiermi a vyšší porovnávací základ z minulého roka, keď banky inkasovali vyše 100 mil. € za predaj akcií spoločnosti Visa Europe. Naopak pozitívne na ziskovosť vplývali nižšie prevádzkové náklady a nižšia tvorba rezerv. Stav úverov medziročne stúpol o 11%, najmä vďaka rastu úverov pre spotrebiteľov. Úrokové sadzby na nové spotrebné úvery medziročne klesli o 1,51 percentuálneho bodu na 8,7% a na nové úvery na bývanie o 0,12 p. b. na 1,83%. Podiel zlyhaných úverov sa znížil na 4%.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page