top of page

Štátny rozpočet zvýšil deficit o 69% na 7,7 mld €

Štátny rozpočet, najväčšia súčasť verejných financií, vlani vykázal hotovostný deficit 7,7 mld €, medziročne o 69% vyšší. Plán bol deficit 8,3 mld €. Príjmy rozpočtu vlani činili 23,7 mld €, čo bolo medziročne o 25% viac a oproti rozpočtu o 11% menej. Výdavky dosiahli 31,4 mld € (medziročne +33% a oproti plánu -11%). Oproti pôvodným plánom zvýšilo výdavky zvyšovanie dôchodkov a vyššie prídavky na deti. Slabé bolo čerpanie EÚ fondov, 4,1 mld € oproti plánovaným 5,7 mld €.


Comments


Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page