Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.

19.12.2019

The anti-trust authority PMÚ approved the acquisition of postal operator Cromwell (Petr Sucharda) by PMK Invest (Peter Kotuliak, Jozef Mokrý and Štefan Petergáč) and Media In (Ján Kasper). Initially, PMK Invest tried to acquire Cromwell together with...

19.12.2019

The state-run gas utility SPP, the dominant supplier of households, will not increase gas prices ahead of the general election, ruled the government. Regulator ÚRSO approved a price hike of 4.9% as of January 1, but the government, as the sole shareh...

19.12.2019

Protimonopolný úrad (PMÚ) schválil kúpu poštového operátora Cromwell (Petr Sucharda) spoločnosťami PMK Invest (Peter Kotuliak, Jozef Mokrý a Štefan Petergáč) a Media In (Ján Kasper). PMK Invest sa pôvodne snažil o kúpu spoločnosti Cromwell s Jánom Sa...

19.12.2019

Dominantný dodávateľ plynu pre domácnosti, štátny SPP, krátko pred voľbami nebude zvyšovať cenu plynu, rozhodla včera vláda. Regulátor ÚRSO síce schválil firme zvýšenie cien o 4,9%, ale vláda ako jediný akcionár nariadila predstavenstvu, aby nevyužil...

18.12.2019

The state will provide start-ups with €68m in the coming four years, with the
money coming from EU funds. Although the start-up scene is concentrated in Bratislava, at least 90% of the investments must go to companies outside the Bratislava region. B...

18.12.2019

Greenpeace is praising the government for the stance it took this year towards climate protection. The best measure is termination of coal mining and use in the upper Nitra region as of 2023. Another breakthrough is Slovakia’s carbon neutrality pledg...

18.12.2019

Greenpeace chváli vládu za opatrenia prijaté tento rok v oblasti ochrany klímy. Pozitívne hodnotí najmä plán ukončenia ťažby a spaľovania uhlia na hornej Nitre v roku 2023. Rovnako prelomový je aj záväzok Slovenska k uhlíkovej neutralite do roku 2050...

18.12.2019

Štát ide v nasledujúcich štyroch rokoch do startupov investovať z eurofondov 68 mil. €. Hoci start-up scéna sa koncentruje do Bratislavy, minimálne 90% musí ísť do firiem mimo Bratislavského kraja. Firmy v Bratislave navyše môžu dostať nižšie investí...

16.12.2019

The Galanta-based plant of Samsung is laying off 600-900 of its 1,500 workers, say unofficial sources. The management says “TV set production will be re-organized from February 2020”. Samsung has reduced the workforce of its Galanta plant by 2,000 in...

16.12.2019

GDP per capita stood at 73% of the EU average in Slovakia in 2018, according to revised Eurostat data. Before the revision of purchasing power parities, it stood at 78%. Actual individual consumption (AIC), a measure of the material welfare of househ...

Please reload

Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload