Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.

30.04.2019

After years of stagnation, the Slovak beer market has risen by 5% annually in both 2017 and 2018. Market leader Heineken, with 42% of the market, posted a 2% sales increase last year. The growth was driven mainly by radlers, but the sale of beer rose...

30.04.2019

Slovakia used the 15 years of its EU membership for the fastest economic expansion in the region. It recorded the highest growth in GDP and wages, as well as the highest fall in unemployment. GDP per capita rose 142% in Slovakia, compared to 125% in...

30.04.2019

Slovensko zo svojich 15 rokov členstva v Európskej únii vyťažilo najviac z regiónu. Zaznamenalo najvyšší rast HDP aj miezd, ako aj pokles nezamestnanosti. HDP na osobu tu stúpol o 142%, v porovnaní so 125% v Poľsku, 92% v ČR a 53% v Maďarsku. Priemer...

30.04.2019

Slovenský pivný trh po rokoch stagnácie ožíva—v rokoch 2017-18 rástla spotreba o 5% ročne. Trhový líder Heineken so 42% podielom vlani zaznamenal 2% rast tržieb. Naďalej ho ťahali najmä radlery, rástol ale aj predaj klasického piva, najmä prémiových...

29.04.2019

Slovnaft will launch regular maintenance of its technology on Friday, investing €67m. It says the maintenance, during which oil processing falls considerably, has nothing to do with the current stoppage of oil transit via the Druzhba pipeline. It has...

29.04.2019

Kooperativa, part of the Vienna Insurance Group, has become the largest insurer in Slovakia after last year’s merger with small life insurer Poisťovňa SLSP. Its underwritten premiums are up 32% annually to €620m and its net profit rose 21% to €36.1m....

29.04.2019

Slovnaft tento týždeň spustí pravidelnú údržbu výrobných technológií, do ktorej investuje 67 mil. €. Údržba, počas ktorej podstatne klesne spracovanie ropy, bola vopred naplánovaná a nesúvisí s aktuálnymi problémami s dodávkou ropy. Podnik má zásoby...

29.04.2019

Poisťovňa Kooperativa, súčasť Vienna Insurance Group, sa vlani vďaka zlúčeniu s Poisťovňou SLSP stala najväčšou poisťovňou na Slovensku. Predpis poistného stúpol o 32% na 620 mil. € a čistý zisk o 21% na 36,1 mil. €. Na dividendy pôjde 86% zisku. Aj...

26.04.2019

The Office of the Deputy PM okayed six public IT projects. Four smaller projects were greenlit by Slovensko.Digital, a pressure group. They will facilitate the services of the sole traders’ registry and support better business regulation. S.D red-fla...

26.04.2019

Many of Slovakia’s largest companies have owners on the global rich list. Daniel Křetínský controls energy firms eustream, Slovenské elektrárne and SSE. Korean firms Kia and Samsung are owned by families represented on the list: Chung Mong-koo (Hyund...

Please reload

Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Please reload

Please reload