Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.

28.09.2018

Environment Minister László Sólymos (Most-Híd) wants to introduce a deposit scheme for beverage bottles and cans by the end of his term in 2020. He expects the deposit to come to 12 cents for each PET bottle, and 10 cents for each can. Costs to intro...

28.09.2018

The government won’t adopt debt amnesty, says Justice Minister Gábor Gál (Most-Híd). He is working on legislation stopping all asset forfeitures older than five years. Creditors will be given the right to re-start the forfeiture if they believe some...

28.09.2018

Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) chce ešte do konca tohto volebného obdobia zaviesť zálohovanie obalov na nápoje. Predbežne očakáva zálohu 12 centov na PET flašu a 10 centov na plechovku. Náklady na zavedenie zálohovania odhadu...

28.09.2018

Vláda nebude realizovať exekučnú amnestiu, informoval minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Pripraví legislatívu, ktorá zastaví exekúcie staršie ako päť rokov. Veritelia ale dostanú právo opäť začať exekúciu, ak budú mať nádej, aby ich pohľad...

27.09.2018

The ownership structure of small mobile phone operator 4ka includes German private bank Hauck & Aufhäuser. It remains to be seen whose stake the bank manages, as the stake is under the disclosure limit in the Public Partners’ Registry legislation. Am...

27.09.2018

The government approved a series of tax laws on Wednesday. The new Act on Tax Authority FS will increase the wages of FS employees by €15m in 2019, introduce new electronic services, and increase the number of tax audits. The approved revision to the...

27.09.2018

Vo vlastníckej štruktúre malého mobilného operátora 4ka je nemecká privátna banka Hauck & Aufhäuser. V čí prospech podiel spravuje, nie je známe, pretože výška akcionárskeho podielu je pod hranicou toho, čo treba skúmať podľa zákona o partneroch vere...

27.09.2018

Vláda včera prijala sériu daňových zákonov. Nový Zákon o Finančnej správe zvýši platy daňovým úradníkom o 15 mil. € v roku 2019, zavedie nové elektronické služby a zvýši počet daňových kontrol. (sme.sk) Schválená novela Zákona o DPH ruší povinnosť sk...

26.09.2018

The central bank NBS has cut its forecast for next year’s economic growth to 4.5% from the previous 4.8%. It argues that foreign demand will be weaker and investment growth slower that previously forecast. Prediction of this year’s economic growth is...

26.09.2018

Management of the Nitra car plant of Jaguar Land Rover that will launch production in coming weeks is still discussing a new Collective Agreement with Labor Unions. Wages are the most contentious issue. The unions are demanding an increase in wages b...

Please reload

Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload