Extremists Kotleba and Harabin could win election if they join forces

The extremist parties of Marian Kotleba and Štefan Harabin could win the election if they join forces, reckons Martin Slosiarik, head of the Focus agency. Smer’s election result tends to be much lower compared to polls and the coalition of the ĽSNS and Vlasť parties could get 15% of the vote. “Vlasť will run independently,“ said Harabin, refusing Kotleba’s cooperation offer. Both parties have until the end of November to decide. (sme.sk)

Supply of new apartments fell to record lows

Just 1,732 new apartments were for sale in Bratislava at the end of September, down by half compared to September 2018, according to data of Bencont, a developer. Back in 2017, as many as 4,900 new apartments were on offer. One of the results was a 12.3% annual growth in price to €3,085 per sqm. The market sorely lacks large projects of affordable housing; the supply is dominated by low-quality apartments that developers have been unable to sell for some time. The situation won’t change in the coming year, as developers complain the slow approval process hampers new construction. (SME/1)

Ponuka nových bytov klesla na rekordné minimá

Ku koncu septembra bolo v Bratislave v ponuke 1.732 bytov v novostavbách, medziročne takmer o polovicu menej, ukazujú údaje developera Bencont. V roku 2017 ešte bolo v ponuke 4.900 bytov. Výsledkom bol 12,3% medziročný rast cien na 3.085 €/m2. Na trhu chýbajú veľké projekty dostupného bývania a v ponuke sú často nekvalitné byty, ktoré sa už dlho nedarí predať. V najbližšom roku sa situácia nezmení, rozšíreniu ponuky bráni pomalý povoľovací proces. (SME/1)

Ak sa spoja, Kotleba s Harabinom môžu vyhrať voľby

Ak sa spoja strany Mariana Kotlebu a Štefana Harabina, môžu vyhrať voľby, tvrdí šéf prieskumnej agentúry Focus Martin Slosiarik. Volebný výsledok strany Smer totiž zvykne byť horší ako prieskumy a koalícia strán ĽSNS a Vlasť by mohla získať aj 15%. „Vlasť pôjde samostatne,“ vyhlásil Harabin a odmietol tak ponuku Kotlebu. Kandidátky do volieb sa budú uzatvárať až koncom novembra, dovtedy sa môžu strany dohodnúť. (sme.sk)

Organization to deal with the deposit and return scheme for bottles and cans being set up

Two associations of soft drink and beer makers and two retail associations are in talks on setting up a new organization to deal with the deposit and return scheme for PET bottles and drink cans. By law, the scheme will be launched as of January 1, 2022. The organization will invest €80m into setting the system up, and its annual running costs are estimated at €33m. The legislation has set a minimum deposit for PET bottle at 12 cents and for cans at 10 cents. The organization plans to charge 12 cents for both bottles and cans and is even considering charging 15 cents. (HN/1)

Tate & Lyle saved its plant in Boleráz

The Boleráz-based sweetener plant of Tate & Lyle recently completed a major investment into doubling the production of maltodextrin. The plant’s sales have fallen from €220m in 2012 to last year’s €110m and the new investment should help it to increase sales as well as profits. Maltodextrin is an innovative sweetener; until now, the plant mainly produced isoglucose, a simple sweetener. The plant processes 300,000 tons of corn annually, one third of the Slovak output. (etrend.sk)

Tate & Lyle investoval do závodu v Bolerázi

Závod na výrobu sladidiel britskej firmy Tate & Lyle v Bolerázi nedávno dokončil investíciu do zdvojnásobenia výroby maltodextrínu. Závodu klesli tržby z 220 mil. € v roku 2012 na vlaňajších 110 mil. € a nová investícia má pomôcť k vyšším tržbám aj ziskom. Maltodextrín je inovatívnym produktom sladidlového biznisu, pričom závod doteraz vyrábal najmä jednoduché sladidlo izoglukóza. Závod spracuje 300.000 ton kukurice ročne, tretinu slovenskej výroby. (etrend.sk)

Vzniká organizácia na zálohovanie PET fliaš a plechoviek

Dve združenia výrobcov nealko nápojov a piva a dve združenia obchodov rokujú o vytvorení spoločnej organizácie, ktorá bude zabezpečovať systém zálohovania PET fliaš a plechoviek na nápoje. Zálohovanie bude povinné od 1. januára 2022. Organizácia bude musieť do založenia systému investovať 80 mil. € a ročné prevádzkové náklady sa odhadujú na 33 mil. €. Legislatíva určila minimálny zálohovací poplatok 12 centov za PET fľaše a 10 centov za plechovky. Organizácia zrejme bude spočiatku účtovať 12 centov za fľaše aj plechovky a zvažuje aj zvýšenie sumy na 15 centov. (HN/1)

Next 15 years could be a lot tougher than the last 15

For the V4 countries, the next 15 years could be a lot tougher than the last 15, writes the Economist weekly. Their impressive economic growth since joining the EU in 2004 was based on access to generous subsidies from the EU, munificent flow of remittances from workers in Germany, Austria or Britain, and the success of the German economy. These factors are now petering out and the innovation potential of these countries is insufficient for them to escape the notorious “middle-income trap”. They face ageing populations and labor shortages that will soon start to limit their economic growth. Populist governments in the region, though, are not intent on increasing immigration. (economist.com)

VW Passat and Škoda Karoq to be made in Bratislava

German car maker Volkswagen is considering the production of the VW Passat and Škoda Karoq models in its plant in Bratislava, according to Automobilwoche, a news portal. Both models were to be assembled in a new plant in Turkey, but VW suspended its construction due to the current political turmoil. The Bratislava plant will have free capacities once the production of small city cars VW Up!, Škoda Citigo, and Seat Mii is terminated in 2021. Recently, VW provided a job guaranty to the plant until 2024. (etrend.sk)

V Bratislave sa možno budú vyrábať VW Passat a Škoda Karoq

Nemecká automobilka Volkswagen zvažuje, že modely VW Passat a Škoda Karoq bude vyrábať v Bratislave, tvrdí portál Automobilwoche. Pôvodne sa mali tieto modely vyrábať v novom závode v Turecku, jeho výstavbu ale zatiaľ VW dočasne stopol pre politické napätie. Bratislavský závod bude mať voľné kapacity po skončení výroby malých áut VW Up!, Škoda Citigo a Seat Mii v roku 2021. VW pritom garantoval súčasnú zamestnanosť v závode až do roku 2024. (etrend.sk)

Krajiny V4 čaká oveľa ťažších 15 rokov v porovnaní s predchádzajúcimi 15 rokmi

Krajiny V4 čaká oveľa ťažších 15 rokov v porovnaní s predchádzajúcimi 15 rokmi, píše týždenník The Economist. Ich pozoruhodný ekonomický rast od vstupu do EÚ v roku 2004 bol založený na štedrých dotáciách z únie, príleve peňazí od ich občanov pracujúcich v Nemecku, Rakúsku a Británii a sile nemeckej ekonomiky. Všetky tieto faktory sa začínajú vytrácať a tieto krajiny nemajú dostatočný inovačný potenciál, aby unikli tzv. pasci stredného príjmu. Nedostatok pracovnej sily a jej starnutie už čoskoro začne limitovať ich ekonomický rast. Populistické vlády ale nezvažujú umožniť veľkú imigráciu, ktorá by pomohla riešiť tento problém. (economist.com)

Petr Kellner bought TV Markíza

PPF, owned by wealthiest Czech Petr Kellner, announced an acquisition of CME, which owns TV companies in five CEE countries. Czech TV Nova and Slovakia’s TV Markíza are the key assets. PPF explains that the acquisition will complement its telecommunications business in the CEE region (it owns the telecoms operator O2 in Slovakia). It will seek synergies between media content creation and distribution. The transaction is still subject to approval of antitrust authorities. In Bulgaria, the local anti-trust authority has already once banned Kellner from acquiring TV asses. The seller was Time Warner (AT&T) and price was $2.1bn, twice its market capitalization. (forbes.sk)

Sandberg Capital condemned investment stimulus to Norwegian IT firm Visma

Local group Sandberg Capital, owner of IT companies Swan and Solitea, condemned the Economy Ministry’s proposal to provide a €3.8m investment stimulus to Norwegian IT firm Visma, which aims to create 200 jobs for programmers in Košice. “The provision of a stimulus to a Norwegian IT firm at a time when all local IT firms are complaining of a shortage of IT professionals would hurt all Slovak IT firms,“ reckons Michal Rybovič, partner of Sandberg Capital. Košice has a large cluster of IT firms. (dennikN.sk)

Kellner kupuje TV Markíza

Skupina PPF najbohatšieho Čecha Petra Kellnera oznámila akvizíciu spoločnosti CME, ktorá vlastní TV spoločnosti v piatich krajinách v strednej a východnej Európe. Na Slovensku vlastní TV Markíza a v Česku TV Nova. Kúpou chce doplniť svoj telekomunikačný biznis v regióne SVE, keď na Slovensku vlastní operátora O2. Bude hľadať synergie medzi tvorbou mediálneho obsahu a jeho distribúciou. Transakcia ešte podlieha súhlasu protimonopolných úradov, v Bulharsku už úrady raz Kellnerovi kúpu TV aktív stopli. Predávajúcim bola Time Warner (AT&T) a cena dosiahla 2,1 mld USD, čo je dvojnásobok trhovej kapitalizácie firmy. (forbes.sk)

Sandberg Capital kritizuje stimul pre IT firmu Visma

Plán vlády poskytnúť štátnu pomoc 3,8 mil. € pre nórsku IT firmu Visma, ktorá v Košiciach vytvorí 200 pracovných miest najmä pre programátorov, kritizuje skupina Sandberg Capital, vlastník IT firiem Swan a Solitea. „Poskytovať štátnu pomoc nórskej IT firme v čase, keď takmer všetky slovenské IT firmy hlásia nedostatok IT profesionálov, je opatrenie silne poškodzujúce slovenské firmy,“ vraví partner Sandberg Capital Michal Rybovič. V Košiciach je silný cluster IT firiem. (dennikN.sk)

Mochovce delayed again

The Mochovce nuclear power plant’s third bloc will be launched in the second quarter of 2020 at the earliest, reckons the nuclear supervision authority ÚJD. The previous deadline was 1Q20. The delay comes as Slovenské elektrárne (SE) deals with issues revealed by testing the bloc. The fourth bloc will be delayed, too. Initially, it was to be launched one year after the third, but the gap might expand to two years as SE focuses on the third bloc. ÚJD would not comment on possible further budget overruns. (webnoviny.sk)

Ukraine’s state-owned Naftogaz a victim of corrupt Slovak courts

Ukraine’s state-owned JSC Naftogaz Ukrainy asked Zuzana Čaputová, Slovakia’s president, to help halt what it said were illegal efforts to defraud it out of €21m. Seven years ago, the company lost an arbitration case. Then, in 2017, Slovak courts allowed the winner to recover the funds by seizing natural gas supplied to Naftogaz through Slovakia’s pipeline network. The firm alleges that corruption was involved at Slovak courts (bloomberg.com)

Mochovce budú opäť meškať

Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce bude spustený najskôr v druhom štvrťroku 2020, informoval Úrad jadrového dozoru. Predchádzajúci termín bol prvý štvrťrok. Za meškaním je riešenie problémov, ktoré ukázali doterajšie testy. Meškať bude aj štvrtý blok. Ten mal byť pôvodne spustený rok po treťom bloku, ale časový odstup bude možno až dva roky. Slovenské elektrárne sa totiž sústreďujú na dostavbu tretieho bloku. Úrad neuviedol, či sa bude opäť zvyšovať aj rozpočet dostavby. (webnoviny.sk)

Ukrajinská štátna firma Naftogaz tvrdí, že je obeťou korupcie slovenských súdov

Ukrajinská štátna firma Naftogaz požiadala slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby jej pomohla zabrániť nezákonnému pokusu pripraviť ju o 21 mil. €. Firma pred siedmimi rokmi prehrala medzinárodnú arbitráž a v roku 2017 slovenský súd umožnil víťazovi arbitráže získať financie zhabaním plynu, ktorý na Ukrajinu prúdi cez Slovensko. Podľa firmy bolo rozhodnutie slovenských súdov nezákonné a svoju úlohu zohrala korupcia. (bloomberg.com)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.