Jaguar Land Rover received the first half of investment stimuli

The Economy Ministry is sending Jaguar Land Rover car maker €65.4m as the first half of the investment stimuli for its new plant in Nitra. In exchange for the €129.8m stimulus, the car maker promised to invest €1.4bn into a new plant with annual capacity of 150,000 cars and create 2,800 jobs. The plant already employs 2,600, makes the LR Discovery model and is getting ready for the production of the LR Defender model. Besides the stimulus, the state also spent €500m on the Nitra industrial park. (SME/4)

Government approved a major hospital reform

The government approved a major hospital reform that strives to improve the quality of care via closing down hospital units and entire hospitals that do not meet criteria in terms of quality and size. PM Peter Pellegrini (Smer) admitted the reform does not have the support of the Smer and SNS parties, necessary for parliament to approve it. He will continue talks with all political parties. So far, the opposition parties SaS, OĽaNO and Sme rodina back the reform, along with the coalition party Most-Híd. The reform will be implemented gradually until 2030 and very few details have been presented so far. (SME/3)

Vláda schválila reformu nemocníc

Vláda schválila reformu nemocníc, ktorá s cieľom skvalitnenia poskytovanej starostlivosti povedie k zatváraniu oddelení a nemocníc nespĺňajúcich kvalitatívne a veľkostné kritériá. Premiér Peter Pellegrini (Smer) priznal, že reforma nemá podporu jeho strany ani SNS, bez ktorej v parlamente neprejde. Bude preto rokovať s politickými stranami. Reformu už podporili opozičné strany SaS, OĽaNO a Sme rodina, ako aj koaličný Most-Híd. Reforma sa má implementovať do roku 2030 a zatiaľ je známych iba málo podrobností. (SME/3)

Jaguar Land Rover dostal prvú časť investičného stimulu

Ministerstvo hospodárstva posiela automobilke Jaguar Land Rover 65,4 mil. €, čo je prvá polovica investičnej pomoci na výstavbu závodu v Nitre. Výmenou za stimul 129,8 mil. € automobilka sľúbila investovať 1,4 mld € do závodu s kapacitou 150.000 áut ročne a vytvoriť 2.800 pracovných miest. Závod už zamestnáva 2.600 ľudí, vyrába model LR Discovery a pripravuje výrobu modelu LR Defender. Okrem stimulu štát investoval 500 mil. € do priemyselného parku v Nitre. (SME/4)

Schaeffler will develop drive modules for hybrids and electric vehicles in Slovakia

The Kysucké Nové Mesto plant of Germany’s Schaeffler will develop drive modules for hybrids and electric vehicles. The German company employs almost 10,000 in its two Slovak plants (the other in Skalica) in the production of bearings. Within three years, it will create 200 new jobs in electromobility. Last year, Schaeffler invested €65m in Slovakia, down 16% annually. Continental, Schaeffler’s sister company, is developing Industry 4.0 technologies in its Zvolen brake component plant. (etrend.sk)

Tax revenues will be €251m lower compared to state budget

The tax revenues will be €251m lower this year compared to the approved state budget, according to the updated Finance Ministry’s tax prognosis. Next year, they will be €1bn lower, but still will grow 4% annually. Last year, the tax revenues were €900m higher than planned (by €700m higher in 2017) which allowed the government to approve ’social’ measures. The lower tax intake comes on the back of economic slowdown in Western Europe that curbs the Slovak economic growth, too. The government had planned a balanced budget for this year and the next, but deficits over 1% of GDP are more likely results. Despite this, parliament approved new €300m election spending last week. (Pravda/8)

Schaeffler bude na Slovensku vyvíjať pohonné moduly pre hybridy a elektromobily

Závod v Kysuckom Novom Meste nemeckej firmy Schaeffler bude vyvíjať pohonné moduly pre hybridy a elektromobily. Nemecká firma na Slovensku zamestnáva vo výrobe ložísk takmer 10.000 ľudí, druhý závod má v Skalici. Do troch rokov vytvorí v elektromobilite 200 nových pracovných miest. Vlani Schaeffler na Slovensku investoval 65 mil. €, čo je medziročný pokles o 16%. Continental, sesterská firma Schaeffler, zas vo svojom závode vo Zvolene vyvíja technológie pre Priemysel 4.0. (etrend.sk)

Daňové príjmy budú tento rok o 251 mil. € nižšie v porovnaní so štátnym rozpočtom

Daňové príjmy budú tento rok o 251 mil. € nižšie v porovnaní so štátnym rozpočtom schváleným koncom vlaňajška, uvádza aktualizovaná prognóza Ministerstva financií. Budúci rok budú o 1 mld € nižšie než plán, ale medziročne stále o 4% vyššie. Vlani pritom boli príjmy štátu o 900 mil. € vyššie než plán (700 mil. € v roku 2017) a vláda tak mohla realizovať sociálne balíčky. Dôvodom nižších daňových príjmov je spomalenie ekonomického rastu v západnej Európe, ktoré spomalí tempo rastu aj na Slovensku. Vláda pôvodne plánovala na tento aj budúci rok vyrovnaný rozpočet, výsledkom ale zrejme budú deficity nad 1% HDP. Napriek tomu parlament minulý týždeň schválil predvolebné opatrenia koaličných strán

Penta is seeking strategic partner for its hospitals

Penta is seeking a strategic partner for its 34 hospitals in Slovakia, Czechia and Poland. It has already hired an advisor and is talking to three potential investors from the USA, Italy, and China. Penta intends to keep a majority stake and managerial control in its hospitals. The reasons for the move include concerns over political interference in healthcare, as well as new capital and know-how. The partner won’t gain a stake in Penta’s insurer Dôvera and Dr.Max pharmacy chain. Last year, Penta’s hospitals had €440m sales. (etrend.sk)

Prima banka the first bank in the CEE region to issue bonds with a negative yield

Prima banka, owned by Penta, is the first bank in the CEE region to issue collateralized bonds with a negative yield. Its 7-year issue totaling €500m has a yield of -0.096%. Scandinavian banks sold bonds with a negative issue this summer. The issue was managed by Commerzbank, DZ BANK and LBBW. SLSP has recently sold 7-year bonds worth €500m with a yield of 0.221%, Tatra banka 7-year bonds totaling €250m with a yield 0.16% and VÚB 10-year bonds totaling €1bn with a yield of 0.57%. (etrend.sk)

Prima banka vydala dlhopisy so záporným výnosom ako prvá v SVE

Prima banka, vo vlastníctve Penty, vydala ako prvá banka v regióne SVE kryté dlhopisy so záporným výnosom. Emisia so splatnosťou sedem rokov v objeme 500 mil. € má výnos -0,096%. Banka sa pridala ku škandinávskym bankám, ktoré v lete predali dlhopisy so zápornými výnosmi. Emisiu Prima banky manažovali Commerzbank, DZ BANK a LBBW. Výnos 7-ročných dlhopisov SLSP v objeme 500 mil. € dosiahol 0,221%. Výnos dlhopisov Tatra banky v objeme 250 mil. € s rovnakou splatnosťou dosiahol 0,16%. A výnos na dlhopisoch VÚB so splatnosťou 10 rokov v objeme 1 mld € dosiahol 0,57%. (etrend.sk)

Penta hľadá strategického partnera pre svoj nemocničný biznis

Skupina Penta hľadá strategického partnera pre svoj nemocničný biznis. Vybrala už poradcu, ktorý oslovuje potenciálnych partnerov a začala rokovania s možnými investormi z USA, Talianska a Číny. Penta si v nemocniciach chce ponechať väčšinový podiel a manažérsku kontrolu. Medzi dôvodmi na hľadanie partnera sú obavy z politických zásahov, potreba kapitálového posilnenia a získanie know-how. Partner nezíska vplyv nad poisťovňou Dôvera a sieťou lekární Dr.Max. Vlani dosiahlo 34 nemocníc Penty na Slovensku, v Poľsku a Česku tržby 440 mil. €. (etrend.sk)

€8,000 subsidies for electric cars

The Economy Ministry will launch new subsidies totaling €8,000 towards the purchase of electric cars and €5,000 for plug-in hybrids on December 1. The subsidy will only be available for cars priced below €50,000. Municipalities, companies, and individuals will be eligible. The ministry has allocated €5m for the scheme. Starting in January 2020 electric cars will get license plates in different colors, allowing them entry into low-emission zones and bus lanes. The ministry is not working on a ’cash for clunkers’ scheme, paying subsidies to owners that scrap their old cars. (sme.sk)

42 obsolete and unspecific measures to support businesses

The Economy Ministry presented a package of 42 measures to support businesses at a time of slowing economic growth. The measures intend to restore the flexikonto, remove the link between the minimum wage and pay for weekend and night work, improve the education system and its links to the labor market, make seasonal employment cheaper, increase state spending on R&D, curb business regulation and impose a digital tax. The measures are rather general with deadlines in 1-2 years. (dennikN.sk)

42 starých a nekonkrétnych opatrení na podporu zamestnávateľov

Ministerstvo hospodárstva predložilo balík 42 opatrení na podporu zamestnávateľov v čase ekonomického ochladenia. Navrhuje obnoviť flexikonto, odpojiť príplatky za víkend a sviatky od minimálnej mzdy, zlepšiť systém vzdelávania a jeho naviazanie na trh práce, zlacniť sezónnych zamestnancov, zvýšiť štátne výdavky na výskum, zredukovať štátne regulácie, či zaviesť digitálnu daň. Opatrenia sú veľmi všeobecné, s termínmi realizácie o 1-2 roky. (dennikN.sk)

Dotácie 8.000 € na kúpu elektrických áut

Ministerstvo hospodárstva začne od 1. decembra poskytovať dotáciu 8.000 € na kúpu elektrických áut a 5.000 € pre plug-in hybridy. Cena auta nesmie presiahnuť 50.000 €. Dotácie budú môcť získať samosprávy, firmy aj občania. Na program vyčlení 5 mil. €. Od januára 2020 dostanú e-autá registračné značky s inou farbou. To im umožní vstup do nízkoemisných zón, či vyhradených jazdných pruhov. MH nepripravuje tzv. šrotovné, ktoré by zvýhodňovalo žiadateľov, ktorí odovzdajú vozidlo staršie ako 15 rokov. (sme.sk)

Slower economic growth and public finance deficit

The Slovak economy’s growth pace will slow down from last year’s 4.1% to this year’s 2.4% and to 2.3% in 2020, according to the latest Finance Ministry prognosis. The cut in forecast reflects slower growth in Germany, our key trading partner, which also impacts Slovakia’s labor market. Finance Minister Ladislav Kamenický (Smer) claims the slower growth is to blame for missing the target of balanced public finances this year. In fact, the deficit will be caused by underestimated spending and overestimated revenues. He will try to cut spending by ministries by €200m this year. (Pravda/10)

Lower VAT on select foodstuffs

Parliament approved cutting VAT from 20% to 10% for select foodstuffs. Their list has no logic in it; it includes some dairy products, honey, fresh rolls weighing 40-50 g, fresh juices, apples and pears and some vegetables (not carrots). SNS leader Andrej Danko explained that the cut is meant to help hotel restaurants and includes items found in hotel breakfasts. Another factor was fiscal constraints, as the Finance Ministry capped the cut’s impact at €65m annually. Meat, milk, butter, and bread have been subject to 10% VAT since January 2016. (N/6)

Ekonomický rast bude pomalší a rozpočet bude v deficite

Tempo rastu slovenskej ekonomiky sa spomalí na tohtoročných 2,4% a 2,3% v roku 2020, z vlaňajších 4,1%, uvádza aktualizovaná prognóza Ministerstva financií. Za spomalením je najmä nižší rast v západnej Európe, ktorý zhoršuje aj vyhliadky slovenského trhu práce. Minister Ladislav Kamenický (Smer) tvrdí, že pre pomalší rast skončia verejné financie tento rok v deficite. Skutočnou príčinou deficitu sú pritom nadhodnotené príjmy a podhodnotené výdavky. Kamenický sa bude snažiť do konca roka skresať výdavky jednotlivých ministerstiev o 200 mil. €. (Pravda/10)

DPH na vybrané potraviny sa zníži na 10%

Parlament schválil zníženie DPH na vybrané potraviny z 20% na 10%. Zoznam potravín s nižšou DPH nemá žiadnu logickú štruktúru, patria tam niektoré mliečne výrobky, med, čerstvé rožky s váhou 40-50 g, ovocné šťavy, jablká a hrušky a vybraná zelenina (nie mrkva). Šéf SNS Andrej Danko vysvetlil, že pokles DPH má pomôcť hotelovým reštauráciám a vybrané boli potraviny, ktoré hotely podávajú na raňajky. Ďalším limitom boli financie, Ministerstvo financií stanovilo limit na výpadok daňových príjmov na 65 mil. € ročne. Od januára 2016 klesla DPH na 10% pri mäse, mlieku, masle a chlebe. (N/6)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.