Ján Sabol aims to acquire drug maker Saneca Hlohovec

A group led by Ján Sabol aims to acquire drug maker Saneca Hlohovec from the Czecho-Slovak investment group Wood & Company. It already owns 11% and wants to have a majority stake shortly. Sabol is a major investor in Wood & Company’s investment funds. Not far from Hlohovec, in Leopoldov, it has plants for fuel bio-additives with annual sales of over €500m. Sabol’s farms supply poppy seeds for Saneca’s morphine production. Saneca has been breaking even in recent years and its annual sales have fallen to €50m. It plans a €20m investment in which Sabol’s financial muscle comes in handy. (etrend.sk)

Tatra banka, ČSOB, and Penta among suitors to buy OTP Banka Slovensko

The largest bank in Hungary, OTP, is selling its Slovak subsidiary, according to sources of the Trend weekly. Over the past ten years, OTP Banka Slovensko has lost €38.4m and its market share, based on total assets, has shrunk to 1.8%. Besides the small Fio banka, all other banks in Slovakia are in the black. The Slovak OTP was for sale back in 2008, but no bid was deemed high enough. Now, Tatra banka, ČSOB, and Penta are allegedly among the potential suitors. Just three banks (Istrobanka, Dexia and Sberbank) changed hands over the past three years despite market consolidation being touted for over a decade by all major market players. (etrend.sk)

Ján Sabol kupuje výrobcu liekov Saneca Hlohovec

Skupina okolo Jána Sabola chce kúpiť od česko-slovenskej investičnej skupiny Wood & Company výrobcu liekov Saneca Hlohovec. V súčasnosti tam vlastní 11% akcií a chce získať majoritný podiel. Sabol je významný investor v investičných fondoch Wood & Company. Neďaleko Hlohovca, v Leopoldove, má závody na výrobu biopalív z obilnín a olejnín s ročnými tržbami 0,5 mld €. Jeho farmy dodávajú mak na morfínovú výrobu Sanecy. Tá má v posledných rokoch nulové zisky a ročné tržby pod 50 mil. €. Z problémov sa chce dostať investíciu za 20 mil. €, na ktorú financie poskytla aj skupina okolo Sabola. (etrend.sk)

Tatra banka, ČSOB a Penta chcú kúpiť OTP Banku Slovensko

Najväčšia maďarská banka OTP predáva svoju slovenskú dcéru, tvrdia zdroje týždenníka Trend. OTP Banka Slovensko za posledných desať rokov prerobila 38,4 mil. € a jej trhový podiel podľa aktív sa znížil na 1,8%. Okrem Fio banky sú zvyšné banky na Slovensku v zisku. Na predaj bola už v roku 2007, vtedy ale Maďari nedostali dostatočnú ponuku. Teraz majú údajne záujem Tatra banka, ČSOB a Penta. Za posledných desať rokov na Slovensku zmenili majiteľa iba tri banky (Istrobanka, Dexia a Sberbank), hoci o potrebe konsolidácie trhu sa hovorí dlhodobo. (etrend.sk)

Justice was for sale, said President Zuzana Čaputová

Justice was for sale and some people could buy it with the help of select judges, prosecutors and policemen, said President Zuzana Čaputová. She added that keeping Deputy Justice Minister Monika Jankovská (Smer) in her job is untenable given suspicions of her communication with Marian Kočner. She criticized the vetting of journalists and prosecutors by the police and defended the investigators of Ján Kuciak’s murder. This was her sharpest critique of the ruling coalition since she took office ten weeks ago. PM Peter Pellegrini (Smer) won’t demand Jankovská’s resignation. He says the police should first check whether she had “unlawful or toxic communication“ with Kočner. In a carefully crafte

HB Reavis is the largest office developer in the EU

HB Reavis (Ivan Chrenko) is the leading office developer in the EU in terms of prepared projects, according to data of PropertyEU. Projects with an area of 1.078m sqm are in its pipeline, followed by Axa Investment Managers (951,057 sqm) and Skanska CDE (879,643 sqm). Its largest projects are Nové Nivy (Bratislava), Varso Place (Warsaw), One Waterloo (London) and Agora Budapest. (hbreavis.com)

HB Reavis je najväčším developerom kancelárskych plôch v EÚ

HB Reavis (Ivan Chrenko) vedie poradie developerov kancelárskych plôch v EÚ, ukazujú údaje portálu PropertyEU. V súčasnosti plánuje výstavbu 1,078 m2 kancelárií. Nasledujú Axa Investment Managers (951.057 m2) a Skanska CDE (879.643 m2). Medzi najväčšie projekty HB Reavis patria Nové Nivy (Bratislava), Varso Place (Varšava), One Waterloo (Londýn) a Agora Budapest. (hbreavis.com)

Spravodlivosť bola tovarom, hovorí prezidentka Zuzana Čaputová

Spravodlivosť bola tovarom, ktorú si niektorí ľudia dokázali kúpiť a časť zástupcov súdov, prokuratúry a polície ich chránila, uviedla včera prezidentka Zuzana Čaputová. Zotrvanie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej (Smer) vo svojej funkcii je neobhájiteľné pre podozrenie z komunikácie s Marianom Kočnerom, dodala Čaputová. Kritizovala aj policajné lustrácie novinárov a prokurátorov a zastala sa vyšetrovateľov vraždy Jána Kuciaka. Išlo o jej najostrejšiu kritiku vlády od nástupu do funkcie pred desiatimi týždňami. Premiér Peter Pellegrini (Smer) zatiaľ nenavrhne odvolať Jankovskú. Tvrdí, že najskôr treba preveriť, či mala „nezákonnú alebo toxickú komunikáciou“ s K

Trend weekly published communist propaganda

The Trend weekly published a 1-page ad in which the Chinese ambassador to Slovakia, J.E. LIN Lin, says that “China fully adheres to the one country-two systems” in Hong Kong. Organizers of the current protests “are financed from abroad and the situation has begun to show signs of terrorism.“ Although about a third of all Hong Kong inhabitants have repeatedly taken part in the protests, Lin writes about “individuals” causing trouble. Slovak media have previously rejected ads violating human rights or conflicting with their values. Trend, owned by Penta’s publisher NMH, did not reject this communist propaganda. Facebook and Twitter have blocked hundreds of accounts spreading fake news on Hong

U.S. Steel will switch to a 5-day work week in September

The Košice-based steel mill U.S. Steel announced that it will switch to a 5-day work week in September. In May, and then in July-August, it moved to four days a week, due to low demand stemming from high steel imports from Asia. The management wanted to keep the 4-day week in September but labor unions disagreed. The company still uses just two of its three blast furnaces after it closed the remaining one in June. About 700 workers have already taken up the offer to leave voluntarily with generous severance pay. The offer is part of a plan to reduce the workforce from 12,000 by 2,500 by the end of 2021. (pravda.sk)

U.S. Steel Košice v septembri prejde na 5-dňový pracovný týždeň

Oceliareň U.S. Steel Košice oznámila, že v septembri prejde na 5-dňový pracovný týždeň. V máji a potom v júli a auguste vyrábala iba štyri dni v týždni. Firma pre nízky dopyt chcela vyrábať iba štyri dni aj v septembri, ale nesúhlasili odbory. Stále trvá aj rozhodnutie zastaviť jednu z troch vysokých pecí, ktorú firma odstavila v júni. Oceliareň ponúka zamestnancom možnosť dobrovoľného odchodu so štedrým odstupným. Zatiaľ túto možnosť využilo 700 z 12.000 pracovníkov. Cieľom je znížiť počet pracovníkov o 2.500 do konca roku 2021. (pravda.sk)

Trend šíri čínsku propagandu

Týždenník Trend zverejnil celostránkovú reklamu, kde čínsky veľvyslanec v SR J.E. LIN Lin tvrdí, že „Čína v Hongkongu dodržiava princíp jedna krajina-dva systémy.“ Organizátori súčasných protestov proti Číne sú podľa neho „financovaní zo zahraničia a situácia začala vykazovať známky terorizmu.“ Hoci na protestoch sa opakovane zúčastnila tretina všetkých obyvateľov Hongkongu, Lin hovorí o “jednotlivcoch” spôsobujúcich problémy. Slovenské média v minulosti viackrát odmietli inzerát, ktorý bol v rozpore s ľudskými právami alebo hodnotami redakcie. Túto komunistickú propagandu ale Trend, súčasť vydavateľstva Penty, neodmietol. Facebook a Twitter zablokovali stovky účtov, ktoré šírili dezinforma

Dairy firm Milsy is expanding

Dairy firm Milsy Bánovce nad Bebravou, owned by Austrian family-owned firm Biomerx, is investing €8m into its production of steamed cheese. It lost €10m in 2010-18 and increased sales of €28.5m last year. Without the investment its future prospects would be bleak. The new project will increase its output from 200 to 500 tons of cheese a month and it plans to export most of the new production. It will double its milk processing to 6m liters a month. In 2021 it targets sales of €45m and a return to profitability. Its workforce will only increase by 30 to 300 since the new lines are highly automated. (etrend.sk)

ArcelorMittal Gonvarri SSC is investing in its two Slovak plants

The Senica-based steel and aluminum company ArcelorMittal Gonvarri SSC improved its sales 7% last year to €269m. At the end of this year, it will complete a €27m investment into a new plant in Nitra called Gonvauto that will supply aluminum components for the local car plant of Jaguar Land Rover. This is a joint venture of ArcelorMittal and Gonvarri, part of the Gestamp group that opened its own plant in Nitra earlier this year. The new plant also supplies the JLR car plant. The Senica plant is investing €15m this year into a new technology for hot processing of metal sheets. It sells 70% of its output to the automotive sector and its key clients are Mercedes, BMW and PSA. (etrend.sk)

Mliekareň Milsy rozširuje výrobu

Mliekareň Milsy Bánovce nad Bebravou, vo vlastníctve rakúskej rodinnej mliekarne Biomerx, investuje 8 mil. € do výroby parených syrov. V rokoch 2010-18 utrpela stratu 10 mil. € a vlani navýšila tržby na 28,5 mil. €. Bez investície by smerovala ku krachu. Vďaka nej zvýši výrobu parených syrov z 200 na 500 ton mesačne. Takmer celú novú produkciu chce exportovať. Mesačná spotreba mlieka sa zdvojnásobí na 6 mil. litrov. V roku 2021 chce už mať tržby 45 mil. € a chce začať tvoriť zisky. Počet zamestnancov sa zvýši iba o 30 na 300. (etrend.sk)

ArcelorMittal Gonvarri SSC investuje do slovenských závodov

Spracovateľ ocele a hliníka ArcelorMittal Gonvarri SSC v Senici vlani zvýšil tržby o 7% na 269 mil. €. Na konci roka dokončí 27 mil. € investíciu do nového závodu v Nitre pod názvom Gonvauto, ktorý bude dodávať hliníkové komponenty miestnej automobilke Jaguar Land Rover. Ide o spoločný podnik ArcelorMittal a Gonvarri, ktorá patrí do skupiny Gestamp, ktorá svoj závod pri Nitre otvorila tento rok. Aj ten dodáva závodu JLR. Závod v Senici investuje tento rok 15 mil. € do technológií na spracovávanie plechov za tepla. Až 70% jeho produkcie je pre automobilový sektor a medzi hlavných klientov patria Mercedes, BMW a PSA. (etrend.sk)

Peter Pellegrini is 80% decided to leave Smer

Peter Pellegrini, Prime Minister and Slovakia’s most trusted politician, is 80% decided to leave Smer and continue in politics either with his own new party or with the party of Tomáš Drucker, say sources of the Trend weekly. Pellegrini failed to build a strong power base within Smer, and Fico steamrolled him on issues such as the Constitutional Court and hospital reform. The latest source of contention is Smer’s ballot for the February 2020 general election. Pellegrini wants to omit names linked to scandals, such as Tibor Gašpar (ex-Police Chief), Ľuboš Blaha (Russian troll) and Martin Glváč (he communicated with Alena Zsuzsová). Fico has other ideas. He offered Pellegrini the top place on

Slovnaft is doubling its capital outlays

Oil refinery Slovnaft posted a net profit of €106m last year on €3.8bn in sales. Back in 2015 the net profit stood at €187m. Its CFO Marek Senkovič explains the drop on lower fuel consumption in Slovakia and growing prices of electricity, gas and emission quotas. To prepare for the coming steady decline in fuel consumption, it plans massive investments into the production of plastics and other chemicals. Previously, it had been investing €100-120m annually but plans to increase capital outlays to €200-300m annually in the coming five years. This year, it plans to invest €250m and has already spent €100m. (HN/1)

Slovnaft zdvojnásobuje investície

Rafinéria Slovnaft vlani vykázala čistý zisk 106 mil. € pri tržbách 3,8 mld €. V roku 2015 bol ešte zisk 187 mil. €. Finančný riaditeľ firmy Marek Senkovič vysvetľuje pokles zisku nižšou spotrebou palív v regióne a rastúcou cenou elektriny, plynu a emisných kvót. V očakávaní postupného poklesu spotreby palív firma investuje do výroby plastov a iných chemikálií. Doteraz investovala 100-120 mil. € ročne, ale v nasledujúcich piatich rokoch to bude 200-300 mil. € ročne. Tento rok sú plánované investície za 250 mil. €, z toho už firma investovala 100 mil. €. (HN/1)

Peter Pellegrini je na 80% rozhodnutý, že opustí stranu Smer

Premiér a najdôveryhodnejší slovenský politik Peter Pellegrini je na 80% rozhodnutý, že opustí stranu Smer a bude pokračovať v politike s vlastnou stranou alebo v strane Tomáša Druckera, tvrdia zdroje týždenníka Trend. Pellegrini si v strane nevybudoval silnú pozíciu a Fico ho prevalcoval v otázkach ako Ústavný súd či reforma nemocníc. Najnovším zdrojom konfliktu je zostavenie kandidátky Smeru do volieb vo februári 2020. Pellegrini chce, aby na kandidátke neboli mená spájané so škandálmi ako Tibor Gašpar (bývalý policajný prezident), Ľuboš Blaha (ruský trol) a Martin Glváč (komunikoval s Alenou Zsuzsovou). Fico si ale chce ponechať právo tvoriť kandidátku. Pellegrinimu ponúkol prvé miesto na

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.